Festyn historyczny

Interesującym uzupełnieniem Festiwalu będzie rodzinny festyn patriotyczny u stóp PGE Narodowego w Warszawie, który odbędzie się w dniu 29.10.17 r. Na części terenu Błoni powstanie miasteczko namiotowe różnych grup rekonstrukcyjnych prezentujących wybrane fragmenty polskiej historii. Prowadzone będą na poszczególnych stoiskach zajęcia i prelekcje edukacyjne, pokazy filmów. Na scenie prezentowani będą artyści śpiewający w różnej formie artystycznej utwory patriotyczne – zespoły u początku swej kariery, jak i znani bardowie. Na festynie, gdzie każdy niezależnie od wieku znajdzie wiele ciekawych wydarzeń, dostępne będą także konkurencje zręcznościowe i prezentacja wystaw o tematyce historycznej.

Zachęcamy:

  • publiczność do rodzinnego spędzania czasu i aktywnego poznawania niezwykle ciekawej i różnorodnej historii Polski
  • grupy rekonstrukcyjne do aktywnego udziału w festynie – trwa przyjmowanie zgłoszeń od zainteresowanych grup z całej Polski.

 

Zapraszamy wszystkich serdecznie
29.10.2017 godz. 11-16
(Brama nr 2 – wejście od Ronda Waszyngtona)

Grupy rekonstrukcyjne

Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37

Organizacja założona w 2009 roku zrzeszająca osoby zainteresowane historią wojskowości, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, renowacją wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej i Polskich Sił na Zachodzie a zwłaszcza 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Członkowie stowarzyszenia, pochodzący głównie z Kutna i najbliższych okolic, oprócz rekonstrukcji i renowacji historycznego wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia, zajmują się także działaniami na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych.

http://pulk37.org/

Stowarzyszenie Historyczne im. „11 Grupy Operacyjnej NSZ”

Powstało aby przywracać prawdę o Żołnierzach Niezłomnych, pamięć o ostatnim zbrojnym zrywie narodowym, o ludziach wyklętych przez historię, o ich niezłomnych postawach, a przez pamięć o Nich dać namiastkę zadośćuczynienia za wieloletnie cierpienia i ból Ich bliskim.

Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się Żołnierze wywodzący się lub działający na Mazowszu jak formacja, której nazwę przyjęło Stowarzyszenie. Podejmując rozliczne inicjatywy, m.in. organizacja obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, instalacja tablic pamiątkowych, organizacja konferencji historycznych, edukacyjnych, kulturalnych, działalność rekonstrukcyjną i wiele innych staramy się propagować historie, postawy i wartości Żołnierzy Wyklętych.

www.11go.pl

Oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska „Ostra Brama” z Poznania

Celem działania Związku jest utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Obecnie Związek jest największym w kraju stowarzyszeniem kombatanckim zrzeszającym byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały walkę po rozwiązaniu AK. Przyjmuje także jako członków nadzwyczajnych – osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim.

Jako członkowie nadzwyczajni Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska „Ostra Brama” bierzemy udział w lokalnych, państwowych i zagranicznych uroczystościach patriotycznych, pielęgnując pamięć o Armii Krajowej i wystawiając Poczet Sztandarowy Środowiska, organizujemy wydarzenia patriotyczne oraz pomagamy Kombatantom w działaniach Okręgu Wielkopolska.

Informacje o naszej bieżącej działalności można śledzić na
https://www.facebook.com/srodowiskoostrabrama/

Grupa historyczno-edukacyjna „Szare Szeregi”

Jesteśmy grupą pasjonatów historii Polski roku 1918, 1920 wojny Polsko-Bolszewickiej i czasu II wojny światowej szczególnie czasu konspiracji i Powstania Warszawskiego. W ramach naszej działalności prowadzimy zajęcia historyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w projektach plenerowych i żywych lekcjach historii o harcerzach i harcerkach w latach 1910-1956, Armii Krajowej i „Szarych Szeregach” w celu ocalenia od zapomnienia wydarzeń z tamtych czasów.

http://zawiszacy.pl/

Jednostka Strzelecka 1313

Jednostka Strzelecka 1313 jest organizacją proobronną, funkcjonującą w Warszawie-Rembertowie przy Akademii Sztuki Wojennej oraz w Pułtusku. Członkowie Jednostki będący aktualnie studentami lub doktorantami Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie są dodatkowo zrzeszeni w organizacji studencko-doktoranckiej Jednostka Strzelecka 1313.

Pododdział w Rembertowie formalnie istnieje od 2009 roku. Obecnie liczy ok. 40 strzelców, w większości studentów Akademii Sztuki Wojennej. Specjalnością rembertowskiego pododdziału „Trzynastek” są taktyka zielona i czerwona. Duża uwaga przywiązywana jest także do nauki topografii, zajęć z łączności, wiedzy o broni i amunicji oraz szkolenia w biegu na orientację. Z uwagi na akademicki charakter pododdziału, jego działalność skupia się na prowadzeniu szkolenia dla kolejnych roczników studentów ASzWoj. Studenci starszych roczników zostają instruktorami dla swoich młodszych kolegów zgodnie z zasadą przyświecającą przedwojennemu Związkowi Strzeleckiemu, mówiącą, że każdy Strzelec jak najszybciej powinien zostać instruktorem. Jednym z najlepszych sposobów trwałego przyswojenia zdobytej wiedzy jest jej dalsze przekazywanie. Zaawansowane szkolenie dla pododdziału strzeleckiego odbywa się przede wszystkim podczas zewnętrznych kursów specjalistycznych, jednak część zajęć jest też organizowana na miejscu.

W 2015 roku dzięki zaangażowania Dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku dr Roberta Dynaka, pełniącego jednocześnie funkcję wykładowcy na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) AON, możliwe stało się utworzenie pododdziału JS 1313 w Pułtusku, opartego m.in. o uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, członków Klubu Walki (KW) „Semiramida” oraz Związkowego Klubu Strzeleckiego (ZKS). Pododdział w Pułtusku stawia duży nacisk na współpracę międzysektorową, co zaowocowało udziałem w kolejnych powiatowych ćwiczeniach obronnych oraz organizacją corocznych obozów wojskowo-obronnych, przy wsparciu jednostek Wojska Polskiego.

http://js1313.pl/

Fundacja Orla Straż

Niesiemy pomoc humanitarną przesiedlonym rodzinom, osobom uwolnionym z niewoli Daesh (ISIS) oraz wspieramy żołnierzy-ochotników koalicji antyterrorystycznej i ich bliskich..

Wspierane przez nas przesiedlone rodziny i byli niewolnicy to głównie Jazydzi. Są oni obiektem szczególnego okrucieństwa ekstremistów z Daesh (ISIS), gdyż nie są „Ludem Księgi” tzn. nie zostali wymienieni w Koranie. Są traktowani jeszcze gorzej niż chrześcijanie. Ci, którzy nie zginęli z rąk terrorystów lub nie dostali się do niewoli, znaleźli schronienie we wsiach i obozach dla uchodźców nieopodal Dahuk.

Niektórzy niewolnicy, w większości kobiety i dzieci, zostali wykupieni z rąk oprawców przez swoje rodziny, które popadły przy tym w ruinę finansową. We wsiach i obozach, gdzie obecnie mieszkają, brakuje dosłownie wszystkiego. Fundacja Orla Straż przekazuje im pomoc finansową przeznaczoną m.in. na zakup żywności, środków pierwszej potrzeby, namiotów i leczenie.

Żołnierze, którym pomagamy to głównie Asyryjczycy, czyli chrześcijanie zamieszkujący Północny Irak (w tym Iracki Kurdystan) oraz Syrię. Większość z nich była zmuszona uciekać wraz z najbliższymi ze swoich wsi i miast zajętych przez terrorystów z Daesh (ISIS). Nie chcąc opuszczać ziemi przodków i tułać się po świecie jako emigranci, wstąpili ochotniczo do chrześcijańskich jednostek wojskowych. Jednostki te są popierane przez rząd kurdyjski w Irbilu lub centralny w Bagdadzie. Niestety nie są one wystarczająco finansowane. Żołnierze często nie otrzymują żołdu, który mogliby przekazać swoim potrzebującym środków do życia rodzinom. Brakuje im podstawowych materiałów medycznych, ochrony osobistej, a nawet umundurowania. Fundacja Orla Straż wyposaża te jednostki w profesjonalne polowe apteczki osobiste, plecaki medyczne i środki ochrony osobistej dla ratowników, jak również szkoli ich z Ratownictwa w Warunkach Pola Walki. Przekazujemy im także ciepłe kurtki, bieliznę oraz obuwie wojskowe.

Ze względu na trudną sytuację finansową żołnierze-ochotnicy nie są w stanie utrzymać swoich bliskich, wraz z którymi zmuszeni byli uciec z okupowanych przez Daesh (ISIS) rejonów. Fundacja Orla Straż przekazuje ich rodzinom pomoc humanitarną (np. finansujemy paczki z żywnością), by mogli w pełni poświęcić się obronie ludności cywilnej przed terrorystami.

Fundacja Orla Straż wraz z Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu wspiera także wdowy i sieroty po poległych żołnierzach kurdyjskiej Peszmergi z oddziału Faramande Sbelk Forces. Ten muzułmański oddział walcząc ramię w ramię z chrześcijańskimi żołnierzami poniósł ciężkie straty podczas ataku terrorystów z Daesh (ISIS) w maju 2016r. Oddział Faramande Sbelk Forces również jest zaopatrywany przez nas w apteczki polowe i plecaki medyczne.

Planujemy również inne formy pomocy w powrocie do normalnego życia ludności na zrujnowanych terenach, odzyskanych z rąk Daesh (ISIS).

http://www.orlastraz.org/

Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej (BR-TZIP)

Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej (BR-TZIP) specjalizuje się w odbudowie, restauracji i renowacji obiektów zabytkowych, w szczególności pojazdów o charakterze militarnym i pochodzących z okresu 1918-1945. W firmie stosowane są zarówno zaawansowane technologie inżynierii odwrotnej, jak projektowanie CAD, czy druk 3D, ale również tradycyjne i często unikalne procesy obróbki warsztatowej. Szczególnym osiągnięciem Biura Rekonstrukcyjnego jest replika tankietki TK-S (w skali 1:1), a także gąsienicowy nośnik ładunku wybuchowego Sd.Kfz.303Goliath.

BR-TZIP prezentuje swoje pojazdy dynamicznie i statycznie na terenie całego kraju, podczas organizowanych pikników wystaw i rekonstrukcji historycznych. Naszym pojazdom towarzyszy załoga w strojach z epoki.

Nasze strony na facebooku:

www.facebook.com/zbigniew.nowosielski.58
www.facebook.com/pages/Pojazdy-Zabytkowe/463376647170493
www.facebook.com/pages/Stajnia-Ptaki/426985734008022

Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej, organizacja proobronna kontynuująca tradycje przedwojennego ruchu strzeleckiego, nawiązująca również do tradycji Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych. Organizacja realizuje cele poprzez wychowanie obywatelskie w oparciu o hasło: BÓG – HONOR – OJCZYZNA. Organizacja działa na terenie całego kraju. Jednostki strzeleckie zlokalizowane są w kilkunastu miastach. Czynnie działa w organizacji około 250 osób z czego ponad 50 w samym Pruszkowie gdzie znajduje się siedziba Komendy Głównej. Współpracujemy m.in ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Biurem d/s Proobronnych MON, rożnymi fundacjami i stowarzyszeniami.

https://www.facebook.com/StrzelcyRzeczypospolitej/

Grupa Historyczna NIEPODLEGŁOŚĆ

Grupa Historyczna „NIEPODLEGŁOŚĆ” to podmiot działający od 2013 roku, zrzeszający zarówno doświadczonych jak i nowych członków, których łączy pasja historyczna i przywiązanie do polskiej tradycji i wartości narodowych. W ciągu 4-letniego okresu naszej działalności zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w setkach działań historycznych, patriotycznych i rekonstrukcyjnych takich jak np. obchody rocznic Powstania Warszawskiego, inscenizacje epizodów Powstania Warszawskiego, obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, akcje Żołnierzy Wyklętych, akcje partyzanckie z okresu II wojny światowej, Katyński Marsz Cieni, paczki świąteczne dla Bohaterów, pogrzeby polskich Bohaterów, msze w intencji Bohaterów i Ojczyzny, rajdy, obchody Dnia Niepodległości i wiele wiele innych.

https://www.facebook.com/GH-Niepodległość-341222322656124